Galeria Piękno Panie
Lublin, ul. Jezuicka 17/2
7 – 27 lipca 2018 r.

Wystawa z cyklu Sztuka w dialogu
Mała Galeria

Plakat Galerii "Piękno Panie" obok starych reprintów-dekoracji do kręconego w tym czasie filmu na starym mieście w Lublinie

Historia Małej Galerii w Warszawie jest na trwałe wpisana w najbardziej nowatorskie poszukiwania w dziedzinie fotografii, a może nawet więcej: w dziedzinie sztuk wizualnych, bo tak teraz jest zręczniej określić profil jej działania. Została powołana przez grupę artystów związanych współpracą i wspólnotą poglądów na sztukę ze Zbigniewem Dłubakiem, który w latach 70. był jednym z najaktywniejszych na polu sztuki członków Związku Polskich Artystów Fotografików. Galeria szybko zdobyła sobie renomę a pierwszy jej kierownik artystyczny Andrzej Jórczak, nadał jej cechy miejsca – warsztatu, gdzie swoje eksperymentujące prace i działania artystyczne (performance, video, sztuka akcji, minimal art) zaprezentowała cała czołówka ówczesnej polskiej awangardy, do której m.in. zaliczyć można Janusza Bąkowskiego, Jana Świdzińskiego, Józefa Robakowskiego, Natalię LL, Andrzeja Lachowicza, Zdzisława Jurkiewicza i innych.

Mała Galeria przetrwała kilka okresów, od roku 1983 była prowadzona przez Marka Grygla. Była nie tylko miejscem artystycznych poszukiwań ale również wytworzyła dosyć ciekawe i spójne środowisko artystyczne, które miało ogromny wpływ na rozwój sztuki medialnej, gdzie fotografia była techniką wyjściową ale nie jedyną. Kwestionowanie fotografii jako medium transparentnego, albo poddawanie jej różnym rodzajom analiz, a potem wprzęgnięcie jej do szerokiej gamy artystycznych działań powodowało, że przez blisko trzy dekady Mała Galeria zyskała szczególne znaczenie.

Prezentacja slide-show o działalności Małej Galerii

Niewielki pokaz kilkunastu oryginalnych fotografii artystów, którzy ściśle współpracowali z Małą Galerią, takich jak Zbigniew Dłubak, Andrzej Lachowicz, Antoni Mikołajczyk, Zygmunt Rytka, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Prażmowski, Mariusz Hermanowicz, Stanisław J. Woś, grupa Łódź Kaliska poszerzony o pokaz ponad 150 przezroczy z całego okresu działalności galerii pozwolił na zapoznanie się z charakterem i klimatem tego, bardzo istotnego dla polskiej sztuki współczesnej miejsca. Na wystawie znalazły się także prace artystów młodszego pokolenia m.in. Radosława Wojnara, czy Piotra Wojnarowskiego a także unikalny portret fotograficzny z 1938 roku Stanisława Ignacego Witkiewicza wykonany przez stałego bywalca Małej Galerii Zdzisława Dolatkowskiego, który jako młody człowiek zetknął się ze słynnym artystą jesienią 1938 roku w Wiśle. Znajomość ta zaowocowała korespondencją (na wystawie jest kopia jednego z listów Witkacego do autora fotografii).

Oprócz tego eksponowane są oryginalne druki (katalogi, plakaty, archiwalne zaproszenia, dokumenty), których dostępność jest utrudniona z racji nie zakończonego procesu opracowywania archiwum Małej Galerii, mieszczącego się w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Na jednej ze ścian umieszczono odbitki pierwszej wersji pisma Fototapeta, które ukazywało się w formie dwustronnie zadrukowanej kartki A3, co miało ułatwić jej rozpowszechnianie poprzez wykonywanie kopii kserograficznych ( jeszcze w epoce przed internetowej).

W dniu otwarcia wystawy Marek Grygiel zaprezentował w formie kalejdoskopowego slideshow wydarzenia z blisko 30-letniej historii galerii oraz przypomniał twórczość artystów, którzy przez wiele lat byli związani z tym miejscem.

Fragment ekspozycji, po prawej Naklejone kserokopie pierwszych wydań pisma Fototapeta
Zaproszenia na wystawy Małej Galerii
Po lewej praca Antoniego Mikołajczyka "Zapisy Świetlne", po prawej zdjęcie z fotoreportażu Jerzego Nogala z dnia zamknięcia Małej Galerii w styczniu 2006 roku.
Materiały archiwalne dot. Małej Galerii, katalogi, zaproszenia i katalog z wystawy "Czas Zapamiętany", z 2007 roku.
Pośrodku praca Zbigniewa Dłubaka "Asymetria" z 1987 roku
Lucjan Demidowski ogląda diapozytyw na którym widoczny jest Zygmunt Rytka podczas otwarć jednej z wystaw w Malej Galerii w latach 80.
Zdzisław Dolatkowski - Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wisła, 1938 (negatyw oryginalny – odbitka MG lata 80.) Z prawej list Stanisława Ignacego Witkiewicza do Zdzisława Dolatkowskiego z 26 X 1938. (repr. MG lata 80.)
Tomek Tuszko przed Małą Galerią w której prezentowana jest jego wystawy pt. "1984", grudzień 1983, Fot. Krzysztof WojciechowskiZobacz też:

Agata Zwierzyńska i Małgorzata Karwicka podczas montażu wystawy
Małgorzata Karwicka
Po prawej prace Mariusza Hermanowicza
Małgorzata Karwicka
Agata Zwierzyńska fotografowana przez Małgorzatę Karwicką przed galerią "Piękno Panie".
ul. Jezuicka 17, siedziba galerii Piękno Panie

(fot. Małgorzata Karwicka, Marek Grygiel)


Poprzednio w FOTOTAPECIE m.in.:

 Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.