Galeria im. Sleńdzińskich
Białystok, ul. Wiktorii 5
Otwarcie 17 października 2020 r.

Artystyczne poszukiwania Janusza Szczuckiego

Janusz Szczucki, z serii "Perspektywa wielokrotna"

Wystawa Janusza Szczuckiego pt. „Perspektywa wielokrotna. Wybór prac z lat 1974-2020” jest próbą syntetycznego podsumowania jego wieloletniej działalności w obszarze sztuk wizualnych. Fotografia odegrała w tej twórczości rolę decydującą, ale również wyznaczyła pola zainteresowania poszukiwań artystycznych autora. Jego prace od początku skupiały się na analizowaniu możliwości medium i wpisane były w wiodące nurty ówczesnej sztuki, takie jak konceptualizm czy minimalizm.

Janusz Szczucki, z serii Linia, Galeria Znak, Białystok, 1974

4 listopada 1974 roku (przed południem) – zacząłem malować – na chodniku przed Galerią – białą linię, która, wchodząc do Galerii, wnikała w biel ściany.
Janusz Szczucki, Fotografia, wystawa w Galerii Remont, Warszawa, 1977
Janusz Szczucki, z serii Mielnik, 1981

Pierwszy zestaw to zdjęcia ekranu telewizora, transmitującego w Dzienniku Telewizyjnym defiladę wojskową na Placu Czerwonym w Moskwie. Następnego dnia z okien budynku szkoły wykonałem cztery fotografie w perspektywach: wschód, zachód, północ, południe. Obie serie zdjęć zestawiłem razem. Tamta szarość za oknem, aktualne zdarzenia w kraju, kojarzące się z nimi konteksty (w tym polityczne) i towarzyszące temu emocje miały wtedy wpływ na dokonywane przeze mnie wybory. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj.
Katalog wystawy, ISBN 978-83-64413-55-1

W okresie późniejszym Janusz Szczucki skierował swoje zainteresowania również w stronę społecznych aspektów, jakie twórczość artystyczna wywiera na otoczenie. Stąd akcje o charakterze happeningowo-eksperymentalnym in situ np. w Mielniku nad Bugiem w połowie lat osiemdziesiątych. Ostatni okres to koncentracja na projektach wynikających z refleksji nad szybko zmieniającą się rzeczywistością, także w obszarze natury, klimatu czy ekologii.

Janusz Szczucki w latach 70. współtworzył silne środowisko neoawangardy, współpracował ze Zbigniewem Dłubakiem i Janem Świdzińskim. Był założycielem i głównym animatorem Galerii ZNAK, wydawał katalogi i pisma ze spotkań twórców działających alternatywnie wobec oficjalnych założeń teoretycznych reprezentowanych i lansowanych przez ówczesne władze.

Ten na poły nieoficjalny charakter również jego własnych poszukiwań sytuuje go jako niezależnego i w pewien sposób własną drogą idącego artysty.

Janusz Szczucki, z cyklu Relacje, 1982

Moja praca w obszarze fotografii wyraża się w analitycznym stosunku do widzenia pojętego jako ciągłe, pozbawione wyborów i akcentów patrzenie.


Janusz Szczucki, kolekcja Wspólne zdjęcia, 1988

Wspólne zdjęcie realizujemy w ten sposób, że Magda (córka) po wykonaniu zdjęcia proponowanego przez siebie tematu daje mi aparat. Robię zdjęcie tego samego obiektu. Z kolei ja proponuję sytuacje do naszego „wspólnego zdjęcia”, a po naciśnięciu migawki oddaję aparat Magdzie, która tym razem fotografuje motyw wybrany przeze mnie.
Wszystkie wspólne zdjęcia w pewnych kadrach zestawiamy razem wg kolejności fotografowania i wyboru motywu; nie wartościujemy ich i nie opowiadamy. Realizowanie kolekcji
Wspólnych zdjęć jest dla nas sposobem BYCIA RAZEM.
Janusz Szczucki, z serii Perspektywa wielokrotna, 1988
Janusz Szczucki, z serii Cień

Cień jako specjalny obraz przedmiotu, będący obrazem za przeszkodą na drodze światła, stanowi wyzwanie dla mojej wyobraźni.
Janusz Szczucki, Obrazy cieni (cykl)

W obrazach CIENI obserwuję, jak w abstrakcji wartości tonalnych, opozycji plam i linii cień gubi swoje pierwotne znaczenie i rozpoczyna niezależny byt poza przedmiotem.

Wystawa Janusza Szczuckiego w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku, jego rodzinnym mieście, przypomina dokonania z niedalekiej przeszłości, jak również przedstawia ostatnie prace, których aktualność jest szczególnie godna uwagi, zwłaszcza obecnie, w tych trudnych do przewidzenia i zdefiniowania czasach.

Marek Grygiel

Janusz Szczucki, z serii Współpole, 2017

Współpole jest kolekcją zdjęć kamieni mogilnych, wyznaczających miejsca starych tatarskich pochówków. (...) Szukam charakterystycznych par kamieni ze świadomością, że dokonuję – po części – rekonstrukcji intencjonalnych, że wielu kamieni nie rozpoznam i nie nazwę; pozostaną one osobnie, zmieniając swoje znaczenie i sens. (...) Zdjęcia zostały wykonane na mizarach w Bohonikach, Kruszynianach, Zastawku i Studziance.


Wirtualny spacer po wystawie Janusza Szczuckiego:


W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:


Zobacz też:

 Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.