Paweł Kwiek (1951-2022)

Paweł Kwiek - Uczestnictwo, poznanie, decyzja, Mała Galeria, 1979


Gdyby ktoś próbował przypomnieć sobie artystów którzy w sposób szczególny wpisali się w historię Małej Galerii, to Paweł Kwiek należałby do nich na pewno. Jego pierwsza wystawa z 1979 roku, o jakże znaczącym tytule „Uczestnictwo, poznanie, decyzja”, była jeszcze odniesieniem do czasów aktywności artystycznych i poszukiwań związanych z Warsztatem Formy Filmowej, którego był członkiem w latach istnienia tej grupy (1970-1977).

Kolejne wystawy, a było ich w ciągu prawie 30 lat istnienia galerii kilka, stawały się zawsze bardzo osobistymi, do głębi przeżytymi manifestami i relacjami z wieloaspektowych poszukiwań autora.

To najwłaściwiej wpisywało się w program Małej Galerii, opierający się generalnie o wypowiedzi artystyczne twórców, których celem nie było fotograficzne relacjonowanie otaczającego świata, a raczej dawanie analiz, diagnoz, refleksji za pomocą dostępnych środków artystycznych różnorakiego rodzaju.

Paweł Kwiek, znający dobrze właściwości i możliwości zapisu filmowego, fotograficznego, technik telewizyjnych potem cyfrowego rejestrowania obrazu, w swoje artystyczne wizje włączał wszystkie dostępne media, materiały i techniki. W pracach z cyklu „Objawienie” były to rysunki ołówkiem, kiedy indziej wystąpienie czy performance, by znowu powrócić do barwnej, inscenizowanej fotografii. Był jednym z najbardziej uduchowionych artystów, zmagał się z różnymi demonami, a jednocześnie przejawiał niesamowitą życzliwość i dobro dla świata, graniczące z naiwnością i zagubieniem.

Paweł Kwiek, Objawienie, 1983, Archiwum Małej Galerii

Jakże byliśmy zaskakiwani jego kolejnymi działaniami w sztuce. Wtedy np. gdy pojawił się w Małej Galerii po pobycie w Paryżu dokąd towarzyszył jako fotoreporter Lechowi Wałęsie, po raz pierwszy będącemu wtedy za granicą.

Była jesień 1988 roku, w powietrzu czuło się wiatr historii i nadchodzących nieodwołalnych wielkich zmian. Paweł zaproponował wystawę – relację z tej podróży. Wystawa - akcja zrobiona na szybko, by nie utracić nic z autentyczności, stała się wydarzeniem. Cenzura nie mogła już jej zabronić, i mimo, że miała charakter politycznej manifestacji, (co w Małej Galerii przecież się prawie nie zdarzało tak bezpośrednio), zawierała elementy zamierzonej ingerencji autorskiej, w zwykłe na pozór by się wydawało zdjęcia dokumentalne np. z konferencji prasowej przewodniczącego Solidarności.


Fotografie z wystawy "Myślokształty Lecha Wałesy", Mała Galeria 1988, ze zbiorów Archiwum Małej Galerii

Nieco wcześniej, w grudniu 1987 roku, kiedy to Mała Galeria obchodziła X rocznicę istnienia, Paweł biorąc udział w wystawie „Kolekcja” dokonał z tej okazji pierwszego w dziejach galerii zapisu video z uroczystego otwarcia tej wystawy. Materiał ten, stanowiący część Archiwum Małej Galerii, stanowi niezwykle cenny zapis i jest dostępny w Mediatece Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim.

Otwarcie wystawy "Kolekcja", 8.12.1987 z okazji dziesięciolecia Małej Galerii, Archiwum Małej Galerii
Paweł Kwiek, Ekumenizm sztuki - kolor biały, 1987, Archiwum Małej Galerii
Paweł Kwiek, Spotkania ze światłem, 1991 - Archiwum Małej Galerii

Nie sposób nie wspomnieć swoistego performance Kwieka, już na zakończenie działalności Małej Galerii, podczas odbywania się wernisażu dużej wystawy „Czas Zapamiętany” w 2007 roku w Centrum Sztuki Współczesnej. Paweł podarował nam wtedy do Archiwum jedną ze swoich prac. Zamanifestował wtedy w sposób publiczny swoje uczucia w wobec miejsca, które - jak wyznał - było dla niego ważne, i w którym prezentował swoją twórczość spotykając się z uznaniem i przyjaźnią.

Otwarcie wystawy "Czas zapamiętany", CSW - Zamek Ujazdowski, 2007, Marek Grygiel prezentuje pracę P. Kwieka, dar do kolekcji Małej Galerii, z prawej dyrektor Centrum, Wojciech Krukowski.

Na koniec trzeba podkreślić to, co wszyscy dobrze wiedzą: oprócz tego, że Paweł Kwiek był znakomitym i wszechstronnym artystą, mającym na koncie autentyczne i wartościowe dokonania, na trwale wpisujące się w historię sztuki, był bardzo dobrym i miłym człowiekiem.

Te kilkanaście zdań napisanych powyżej nie odda uczucia pustki i żalu, jaki pozostawi Jego nieobecność.

Marek Grygiel


Paweł Kwiek, Czas zapamiętany, CSW - Zamek Ujazdowski
Paweł Kwiek, Czas zapamiętany, CSW - Zamek Ujazdowski
Paweł Kwiek, Archiwum Małej Galerii


Paweł Kwiek (1951-2022)

Paweł Kwiek

Był jednym z prekursorów sztuki video. Uprawiał film eksperymentalny, sztukę video, fotografię, rysunek. Był autorem manifestów oraz realizował działania artystyczne z wykorzystaniem innych dyscyplin sztuki, kultury i nauk pokrewnych: filozofii, cybernetyki, poezji, socjologii.

  Wystawy w Małej Galerii:

 • „Uczestnictwo, poznanie, decyzja” - 27.04.1979
 • „Objawienie” - 24.05.1983
 • „Kolekcja” - 10.12.1987 (zbiorowa)
 • „Ekumenizm sztuki” - 1.03.1988
 • „Myślokształty Lecha Wałęsy” - 3.01.1989
 • „Spotkania ze światłem” - 1.10.1991
 • „Pomiędzy wodą a powietrzem” - 26.07.1994
 • „19 fotografii” - 29.04.2000
 • „25 lecie Małej Galerii” 10.10.2002 (zbiorowa)

Paweł Kwiek zmarł 13. marca 2022 r.
Pochowany został na cmentarzu na Bródnie w Warszawie.
W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

Zobacz też:

 Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.