Sny ze srebra – album

Wojciech Prażmowski – Sny ze srebra / Dreams of Silver
Wydawca: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silasiae Superioris, Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, 2022
ISBN 978-83-956698-9-7


Ogromną satysfakcję mogą mieć organizatorzy ostatniej wystawy Wojciecha Prażmowskiego w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu wydając album, który daje szerokie i jak dotąd najpełniejsze ujecie twórczości tego artysty.

Zawarto w nim przykłady prac z najwcześniejszego okresu jak również uwzględniono wszystkie najważniejsze cykle fotograficzne jakie artysta zrealizował w ciągu minionych lat. Tak więc znaleźć tu możemy zdjęcia z samych początków jeszcze z końca lat 60. z ważnego pokazu, inicjującego kierunek późniejszych poszukiwań artysty „Pierwsza wystawa zdjęć zepsutych” w Małej Galerii w Warszawie , potem z cyklu „Album rodzinny”, po foto-obiekty, serie zdjęć z cyklu ‘Tribute” poświęconego artystom-ikonom sztuki światowej. Potem, częściowo za granicą powstaje cykl „muzeum”, dalej „Fotografie dla Matsudy” japońskiego projektanta mody, które Prażmowski wykonał w Hiszpanii i w Polsce. Cykl „Południe” zdjęcia z Rodos, Wenecji i Vigo, wydane ostatnio w odrębnej starannie przygotowanej przez kolekcjonera Wojciecha Jastrzębowskiego publikacji.

Na wystawie w Muzeum w Sosnowcu nie mogło zabraknąć słynnego cyklu „Biało czerwono czarna” czy „Ogrody Polskie. Varia Śląskie” podkreślające jego silne związki z tą częścią Polski.

Są też fotografie wynikające z inspiracji literaturą jak „Miłosz. Tutejszy”, duży projekt wizualny realizowany ponad dekadę temu czy jeden z najnowszych pt. „Morze Wileńskie”, w całości poświęcony przeszłości wileńskiej.

Pod koniec albumu zobaczymy „Malowane mapy” sprzed kilku lat, fotografie zestawione z fragmentami listów jakie pisała w czasie wojny jego matka do swojego przyszłego męża, ojca artysty. Na zakończenie pojawia się cykl „Bardzo Martwe Natury”, którego premiera odbyła się również w Małej Galerii pod koniec lat 90. ub. wieku.

Cała ta pokaźna, zawierająca blisko 400 stron publikacja zawiera oczywiście teksty m.in. kuratora i współinicjatora wystawy, Marka Zielińskiego, jak również Katarzyny Wielechowskiej, Barbary Major, Mileny Rosiak. Natomiast poszczególne cykle zdjęć są wzbogacone o cytaty czy wyimki z tekstów innych autorów piszących wcześniej o twórczości Wojciecha Prażmowskiego, jak Adama Soboty, Sławomira Magali, Elżbiety Łubowicz, Dariusza Bugalskiego, Pierre’a Devine’a.

Album zamyka tekst – wspomnienie o odbytych wspólnych podróżach piszącego te słowa. Podróży tych było sporo, zarówno w kraju jak i za granicą. Być może wniosły również coś wartościowego do twórczości Wojciecha Prażmowskiego. O niektórych warto przypomnieć, by zostały chociaż w takiej skrótowej relacji.

Marek GrygielW FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:


Zobacz też:

 Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.