To już 25 27 lat w sieci

Podczas otwarcia wystawy Cezarego Filewa w Małej Galerii Marek Grygiel zaprezentował wydruk pierwszej wersji FOTOTAPETY internetowej. 4.02.1997. Fot. Waldemar Gorlewski.
Pierwszego lutego 1997 roku w sieci internetowej pojawiła się pierwsza odsłona FOTOTAPETY, magazynu poświęconego fotografii. Była to pierwsza i pionierska inicjatywa na tym polu w języku polskim, która znalazła potem wielu naśladowców.

Na czym polega wyjatkowość FOTOTAPETY?

Na tym że jest całkowicie non profit i na tym, że jej formuła wytyczyła pewien schemat i wzór naśladowany potem przez bardzo wiele tego typu inicjatyw. Ponieważ interent nie istnieje 100 czy 500 lat, łatwo to można prześledzić. Nigdy nie robiliśmy z tego wielkiego problemu, raczej stanowiło to powód naszej dumy, że dobre wzorce upowszechniają się.

Przez FOTOTAPETĘ przewinęło się wielu artystów, krytyków, historyków, słowem ludzi zajmujących się fotografią.

Jedną z osób, które należy tu bez wątpienia przypomnieć, jest nieżyjący już dziś Mariusz Hermanowicz, wybitny artysta, dzielący się swoją twórczością fotograficzną jak i refleksją na temat fotografii, w sposób znaczący wpływając na kształt tego miejsca.

Wsród wielu współpracowników nie sposób nie wymienić Krzysztofa Wojciechowskiego, do końca związanego ściśle z Małą Galerią, Adama Mazura, który tak wiele wniósł swoimi odważnymi tekstami i swoją pracą nad reaktywacją drukowanej FOTOTAPETY w latach 2002-2004, Annę Beatę Bohdziewicz, której wywiady z Leibovitz i Hartwigiem osiągały rekordy oglądalności, Basię Sokołowską, która napisała wiele ważnych sprawozdań z wystaw i różnych wydarzeń artystycznych.

Nie sposób tu wymienić wszystkich osób, które swoim wkładem przyczyniły się do istnienia FOTOTAPETY, w takiej postaci jaka przetrwała do dzisiaj.

Ćwierć wieku istnienia w sieci to owoc ogromnej pracy inicjatorów i założycieli, ale także wielu współpracowników. Bez nich to źródło informacji, wymiany poglądów, relacji z wielu zdarzeń byłoby w znacznym stopniu skromniejsze.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy przez te lata wspomagali FOTOTAPETĘ swoimi tekstami, zdjęciami i relacjami, o napisanie kilku słów z okazji naszego jubileuszu.

Będzie nam miło przypomnieć to, co szybko mija, a także być może odnowić kontakty.

FOTOTAPETA od początku istnienia jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, opartym na zaufaniu, przyjaźni i nieustannej fascynacji twórczością fotograficzną w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Marek Grygiel (Warszawa)
Zbigniew Pieciul (Toronto)

fototapeta@zeta-media.com

2.02.2022; 1.02.2024
Zobacz też:


W FOTOTAPECIE poprzednio:

 Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.